Bánh xe cao su giảm xóc động

Liên hệ

Mô tả

Mã sản phẩm Loại bánh Chất liệu Tải trọng
( kg )
Đường kính
( mm )
Chiều rộng
( mm )
Chiều cao
( mm )
Kích thước lỗ ( mm ) Kích thước tấm ( mm ) Đường kính lỗ ( mm )
8006-T1-RF-75 Động Cao su 75 150 45 183~205 86×133 113×159 13.5
8006-T1-RF-130 Động Cao su 130 150 45 183~205 86×133 113×159 13.5
8006-T1-RF-190 Động Cao su 190 150 45 183~205 86×133 113×159 13.5
8006-T1-RF-280 Động Cao su 280 150 45 183~205 86×133 113×59 13.5
8006-T1-RF-320 Động Cao su 320 150 45 183~205 86×133 113×59 13.5
8008-1-T1-RF-75 Động Cao su 75 200 45 230~250 86×133

(62×125)

113×59 13.5
8008-1-T1-RF-130 Động Cao su 130 200 45 230~250 86×133

(62×125)

 113×59  13.5
8008-1-T1-RF-190 Động Cao su 190 200 45 230~250 86×133

(62×125)

113×59  13.5 
8008-1-T1-RF-280 Động Cao su 280 200 45 230~250 86×133

(62×125)

113×59  13.5 
8008-1-T1-RF-320 Động Cao su 320 200 45 230~250  86×133(62×125) 113×59  13.5 
Chat Zalo